Biografia

Mirosława Lehman urodziła się w 1963 roku w Kartuzach. Wykształcenie wyższe zdobywała na Wydziale Filologiczno - Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Studiach Podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym UG.

W 1992 roku powierzono jej funkcję dyrektora Biblioteki Publicznej w Kartuzach, którą zarządzała do 2000 r. W 1993 r. jako pierwsza w województwie gdańskim zorganizowała punkt informacji turystycznej działający przy bibliotece publicznej, a kilka lat później jako pierwsza w powiecie kartuskim utworzyła punkt książki mówionej (dla niedowidzących i dzieci dyslektycznych).

W 1997 r. została członkiem Rady Programowej Galerii Refektarz w Kartuzach, której działalnością kierowała przez 5 lat. W 2000 r. została kierownikiem Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy w Kartuzach. Rok później opracowała pierwszy w powiecie kartuskim program współpracy z organizacjami pozarządowymi pt. “Lokalne Partnerstwo” mający głównie na celu zwiększenie aktywności społeczności lokalnej poprzez wypracowanie stałych form współpracy między organizacjami, a samorządem lokalnym. Była też pomysładawcą, a następnie realizatorem projektu - doroczna nagroda Burmistrza Gminy Kartuzy pt. „Lokalne Partnerstwo”, której celem było wyróżnienie osób i firm bezinteresownie angażujących się w rozwój sportu i kultury w gminie. Nagroda przyznawana jest do dziś.

W wyborach samorządowych w 2002 r. wybrana została na radną powiatową z KWW „Praworządność i Sprawiedliwość”. W 2006 roku Mirosława Lehman, jako kandydat Stowarzyszenia IRKa, wybrana została Burmistrzem Gminy Kartuzy na kadencję 2006-2010. W 2010 po raz drugi została wybrana Burmistrzem Kartuz.

Podczas trwania obu kadencji opracowała m.in. gminny program usuwania azbestu, gminny program zmiany systemu grzewczego na ekologiczny, Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wprowadziła formę e-urzędu, monitoring do szkół, jest także pomysłodawczynią Dni Kultury Kaszubskiej. Jest inicjatorką powstania Lokalnej Grupy Rybackiej „Kaszuby” oraz pomysłodawczynią opracowania "Programu rekultywacji kartuskich jezior". Współpraca burmistrz ze specjalistami z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego uznawana jest za wzorową.

Jako burmistrz Kartuz zrealizowała szereg istotnych inwestycji. Wśród niach znalazło się między innymi Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej. Miejsce cieszy się ogromną popularnością. Do CSWiPR przyjeżdżają tysiące ludzi z całej Polski, co tylko potwierdza, że decyzja o budowie obiektu była strzałem "w dziesiątkę". Podobnie z resztą jak budowa Promenady Asesora, która w szybkim tempie zdobyła serca mieszkańców. Zrealiowała również szereg istotnych inwestycji drogowych. Do najważniejszych zaliczyć należy budowę nowej części ul. Kolejowej w Kartuzach, modernizację ul. 3 Maja w Kartuzach, budowę ul. Zadurskiego w Dzierżążnie, modernizację ul. Starowiejskiej w Kiełpinie i wiele innych. Nie sposób nie wspomnieć również o największej wartościowo inwestycji w historii gminy Kartuzy – budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Dzierżążna, Borowa i Sitna. Wybudowanych zostało 50 km sieci. W 2014 roku podczas uroczystej gali w Teatrze Narodowym w Warszawie odebrała statuetkę "Teraz Polska" dla Gminy Katuzy.

Jako bumistrz nie zwalnia tempa. Angażuje się w projekty "Kajakiem przez Pomorze" i "Kaszubska trasa rowerowa", którego Gmina Kartuzy jest liderem. W planach ma również budowę II etapu Promenady Asesora, modernizację dworca w Kartuzach i dalsze prace przy rekultywacji kartuskich jezior.

Mirosława Lehman znana jest również z działalności społecznej. Angażuje się między innymi w działania Stowarzyszenia "Fala Nadziei", Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego i Stowarzyszenia Kolegiata Kartuska. Jest również członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżążnie.

Za swoje działania Mirosława Lehman była wielokrotnie nagradzana. Wśród odznaczeń i wyróżnień znalazły się między innymi: Medal Komisji i Edukacji Narodowej "Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania", Medal Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku z okazji 90-lecia, Medal Wojewody Pomorskiego „Sint Sua Praemia Laudi”, Złoty Krzyż Zasługi, Tytuł Homo Popularis 2010, Odznaka Honorowa „Zasłużony dla rolnictwa”, Medal Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Odznaka Honorowa PCK III stopnia, Złota Odznaka Izby Rzemieślniczej, Złota Gwiazda Polskiego Związku Zapaśniczego. W czerwcu 2013 roku Mirosława Lehman została odznaczona złotym medalem "Za długoletnią służbę" przyznanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W 2014 roku nagrodzono ją "Orłem Pomorskim" oraz tytułem "Kobieta Suckesu".

Prywatnie - Mirosława Lehman jest mężatką. Mąż Henryk - mgr inż. ekologii, syn Mikołaj prowadzi własną działalność gospodarczą.

Inwestycje

    Jestem zadowolona z realizacji zadań, które zostały przyjęte przez radnych do planu inwestycyjnego. Systematyczność, konsekwencja w działaniu i skuteczność pozwoliły zrealizować dużo różnego rodzaju inwestycji, remontów czy też kontynuowanie programu rozwoju sportu poprzez budowę bazy oraz współfinansując wiele projektów realizowanych przez UKS. Poprawa bazy oświatowej i wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne nie ma sobie równych. Jesteśmy pod tym względem największym w powiecie kartuskim beneficjentem środków z EFS.

Materiał wyborczy KWW Mirka Lehman.