List przed drugą turą

Szanowni Mieszkańcy,

dnia 30 listopada spotkamy się ponownie przy urnach wyborczych, aby zadecydować, dokąd zmierzać ma Gmina Kartuzy. Nasze decyzje, jako mieszkańców Gminy Kartuz, mają więc olbrzymie znaczenie. To od nas zależy przyszłość nasza i naszych dzieci.
Tak jak Państwo doceniam wartość, jaką stanowi szczęśliwa rodzina. Chcę, aby mogła żyć w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. Chcę widzieć zadowolonych mieszkańców Gminy Kartuzy z pracą i godnymi zarobkami. Chcę patrzeć na szczęśliwych seniorów, których życie nie ogranicza się do samotności w czterech ścianach. Chcę oglądać roześmiane i bezpiecznie bawiące się dzieci. Takiej gminy pragnę. A Państwo?

Przed gospodarzem tej gminy stoi wiele wyzwań. Mierzyłam się z nimi przez ostatnie lata. I wiem, jak wiele trzeba jeszcze zrobić. Muszą przecież powstać kolejne sieci wodno-kanalizacyjnej zwłaszcza na terenach wiejskich, a także drogi, oświetlenie uliczne i przejścia dla pieszych, które poprawią nasze wspólne bezpieczeństwo. Chcę, by każdy z nas mógł zawsze bezpiecznie wracać do domu, aby spędzić czas z dziećmi, które się rozwijają, w których edukację gmina inwestuje. Wiem, skąd i jak pozyskać na to środki finansowe.

Przed Gminą Kartuzy stoi wielka szansa na rozwój. Musimy jednak być otwarci na nowych przedsiębiorców, którzy zapewnią nam i naszym dzieciom miejsca pracy. Ale też w dalszym ciągu powinniśmy poprawiać jakość usług służb miejskich i urzędu. Nie chcę, by mieszkaniec był petentem, a klientem, na którego czeka profesjonalna obsługa. Jako burmistrz Gminy Kartuzy wiem, że nasz urząd jest w stanie tak działać.

Wszyscy potrzebujemy rozwiązań, które pozwolą starszym mieszkańcom oraz rodzinom wielodzietnym w trudnej sytuacji finansowej skorzystać z bezpłatnej pomocy lekarza specjalisty oraz doradcy prawnego. Potrzebujemy działań, które wykorzystają potencjał kartuskich jezior. Chcemy by Gminę Kartuzy postrzegano jako miejsce wyjątkowe, a ich mieszkańców jako pracowitych i uczciwych. Ja w to wierzę. Szanowni Państwo, w ciągu ostatnich lat nasza gmina zmieniła się nie do poznania. Nie słowa, a czyny świadczą o nas. Nowe drogi, wyremontowane chodniki i szkoły. Ja to widzę i zapewne Państwo także. Ale wiem, że można więcej, szybciej, lepiej. Proszę państwa o głosy. Dobre decyzje pozwolą nam wszystkim być dumnymi z Gminy, w której mieszkamy. To wszystko jest w naszych rękach.

List do mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy, szybko upływa czas, gdy aktywnie działamy i wraz z zespołem moich pracowników podejmujemy trud realizacji wielu zadań inwestycyjnych, oświatowych, drogowych, społecznych czy też turystycznych. Nim się obejrzeliśmy, już nadszedł czas kolejnych wyborów samorządowych i poddania się ocenie przez swoich wyborców, którzy obdarzyli mnie zaufaniem w 2006 i 2010 roku. Mam nadzieję, że tego zaufania nie zawiodłam.

Zrealizowaliśmy wiele inwestycji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców (Promenada Asesora, modernizacje dróg i chodników, w które zainwestowaliśmy ponad 70 mln zł, wodociągi, kanalizacja sanitarna, przydomowe oczyszczalnie, rozbudowa i remonty szkół, boiska sportowe, place zabaw), ale także nie zapomnieliśmy o zaktywizowaniu naszych działań na rzecz rozwoju turystyki poprzez budowę nowoczesnego ośrodka żeglarskiego nad Jeziorem Brodno Wielkie wraz z infrastrukturą pozwalającą organizować duże imprezy kulturalne gromadzące ponad 10 tys. osób. Liczne koncerty, które odbyły się w tym miejscu, takie jak Amber Rock Festival czy koncert disco polo potwierdzają potrzebę tego miejsca. Pamiętaliśmy również o emerytach i rencistach, wspierając ich w integracji i aktywizacji.

Ogromne sukcesy w skali międzynarodowej i ogólnopolskiej naszych sportowców to efekt ich ciężkiej pracy, ale także uruchomienia przez gminę ważnych programów sportowych, stworzenie odpowiedniej bazy sportowej i funduszu stypendialnego, co z całą pewnością ma ogromne znaczenie i jest wsparciem dla ich działań. Zawsze dbaliśmy i dbamy o naszą kaszubską kulturę, wspierając finansowo wiele ciekawych inicjatyw realizowanych przez szkoły i stowarzyszenia. Nie zapominamy o oświacie. Zakupiliśmy za wiele milionów nowoczesne pomoce naukowe do wszystkich naszych szkół, wprowadziliśmy wiele dodatkowych zajęć dla dzieci zdolnych i tych, które potrzebowały wsparcia, uruchomiliśmy również punkty przedszkolne na terenach wiejskich. To tylko niektóre działania zrealizowane w ostatnich latach.

Staliśmy się jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gmin w Polsce, na co wskazują rankingi i przyznanie naszej gminie nagrody , np. prestiżowa nagroda Godło „Teraz Polska’ czy też” Orzeł Pomorski”. Jestem dumna z tego, że mieszkam w Kartuzach. Wyrażam głęboką ufność, że Pani/Pan także z dumą wypowiadacie, że mieszkacie w „Uroczej Gminie Kartuzy”, bo tak o nas mówią odwiedzający nas goście.

Zapewne słyszeliście Państwo wiele różnych informacji na temat gminnych finansów. Grupa opozycjonistów od czterech lat krzyczy, że bankrutujemy. Nic takiego się nie stało! A co mają innego mówić, skoro taką rolę przyjęli na siebie, żeby negować, co się da i wszystko przedstawiać w czarnych kolorach? Taka już widocznie rola opozycji. Ale jedno pragnę Państwu przekazać. Gdy obejmowałam fotel burmistrza w grudniu 2006 r., to wówczas zadłużenie gminy wynosiło prawie 34%, a inwestycji nie było . Dzisiaj mamy taki sam wskaźnik, a majątek gminy, czyli mieszkańców wzrósł z 87 mln do ponad 250 mln. zł. Nie zmarnowaliśmy tych lat.

Ubiegając się o fotel burmistrza, proszę Państwa o zaufanie i danie szansy na zrealizowanie zadań, które już przygotowaliśmy m.in. rekultywację kartuskich jezior, II etapu promenady, budowę węzła integracyjnego kolei metropolitalnej, obwodnicy Kartuz, budowę monitoringu w celu zwiększenia bezpieczeństwa, modernizację kolejnych dróg w mieście (Sędzickiego, Zielone Wzgórze, F. Marszałkowskiego), a także kolejnych odcinków dróg na terenach naszych 24 sołectw. Jesteśmy w trakcie opracowania dokumentacji dla przyszłych ścieżek rowerowych i tras kajakowych, a także termomodernizacji kolejnych budynków szkolnych ( Brodnica Górna, Kiełpino, Kolonia).
To się już dzieje! Nie zmarnujmy tego i wspólnie podejmijmy wyzwania dla lepszego jutra! Wiele projektów zrealizowanych w partnerstwie z innymi samorządami pozawalają mi stwierdzić, że możemy jeszcze więcej i jeszcze lepiej. Mirosława Lehman to dobry gospodarz i skuteczny samorządowiec. Licząc na Państwa udział w wyborach, w dniu 16 listopada br. pozostaję z wyrazami szacunku

Mirosława Lehman

Inwestycje

    Jestem zadowolona z realizacji zadań, które zostały przyjęte przez radnych do planu inwestycyjnego. Systematyczność, konsekwencja w działaniu i skuteczność pozwoliły zrealizować dużo różnego rodzaju inwestycji, remontów czy też kontynuowanie programu rozwoju sportu poprzez budowę bazy oraz współfinansując wiele projektów realizowanych przez UKS. Poprawa bazy oświatowej i wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne nie ma sobie równych. Jesteśmy pod tym względem największym w powiecie kartuskim beneficjentem środków z EFS.

Mirosława Lehman

Mirosława Lehman Urodziła się w Kartuzach w 1963 r. Absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

W wieku 29 lat w wyniku konkursu wybrana została na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Kartuzach, którą zarządzała do 2000 r. W tym czasie podejmowała wiele cennych inicjatyw na rzecz rozwoju tej instytucji. Za swoje działania na rzecz rozwoju kultury i czytelnictwa została kilkakrotnie nagrodzona m.in. nagrodą Ministra Kultury i Sztuki.


przeczytaj biografię
Materiał wyborczy KWW Mirka Lehman.